Menu

Coaching Lapidaire, kort en bondig

Monique Lapidaire

Monique Lapidaire


Coaching houdt voor mij in:

Kort en bondig
Advies op maat
Steun geven
Inzicht in jezelf en...
Samen oefenen
zodat je leert
moeilijke situaties zelf op te lossen!

Coaching

 • Coaching

  Animation des sessions d'intelligence collective
  • Ik sta voor betrokkenheid
   én behulpzaamheid! Inzicht
   in eigen gedragspatronen.
 • Oefenen

  Animation des sessions d'intelligence collective
  • Motiverend en Constructief.
   Oefenen van allerlei
   gesprekken.
 • Waar!

  Animation des sessions d'intelligence collective
  • Daar waar men zich veilig
   en thuis voelt! Bij mij
   of op de werkplek.
 • Wanneer

  Animation des sessions d'intelligence collective
  • Op afspraak om de
   twee weken in overleg.
 • Coaching

  Het kan voorkomen dat men al een traject heeft afgelegd middels consulten bij een psycholoog voordat ze met mij contact opnemen. Daar krijgt men inzicht en adviezen hoe je met (on)mogelijkheden om kunt gaan. Toch blijkt vaak dat het niet makkelijk is om deze kennis in de praktijk ten uitvoer te brengen.

  • Wat is coaching?

   Coaching is helpen meer inzicht te krijgen in patronen van je gedrag. De voorwaarden die ik hiervoor bied zijn veiligheid, vertrouwen en positief kritisch luisteren. Ik help je je doel te stellen en deze te bereiken.

  • Wat oefen je?

   Je oefent in slecht nieuws gesprekken en confronterende zaken bespreekbaar maken. Je bepaalt per bijeenkomst een doel waar je met mij mee oefent en in de daarop volgende tijd in die bepaalde situaties toepast.

  • Waar?

   Onze gesprekken kunnen plaatsvinden op een plek waar je je veilig voelt, bijvoorbeeld op je werkplek, eigen omgeving of bij mij thuis.

  • Wanneer?

   De gesprekken vinden een maal per 2 weken op afspraak plaats. Na het intakegesprek bekijken we samen of we met elkaar verder kunnen én willen gaan! Belangrijk is dat men zich kan vinden in datgene wat ik aanbied.

Mediation

 • Relatiegericht

  Animation des sessions d'intelligence collective
  • Hierbij richt ik me op de
   onderlinge relaties en de
   reden waarom het conflict
   heeft kunnen ontstaan.
 • Communicatiegericht

  Animation des sessions d'intelligence collective
  • Hierbij richt ik me op
   beide partijen en
   analyseren we ieders
   aandeel in het conflict.
 • Taakgericht

  Animation des sessions d'intelligence collective
  • Het doel is het
   herstellen van de
   relatie in korte
   processen.
 • Overig

  Animation des sessions d'intelligence collective
  • Er worden samen afspraken
   gemaakt over de bedachte
   oplossingen welke na afloop
   worden geëvalueerd.
 • Mediation

  Waar mensen met elkaar samenwerken en samenleven, kunnen conflicten ontstaan. Bij elk denkbaar probleem kan ik als mediator worden ingeschakeld! Van belang is het benoemen van de problemen en dat beide partijen elkaar met een open vizier tegemoet treden.

  • Het doel

   Het doel is uiteindelijk om onder mijn begeleiding te zoeken naar een constructieve, stabiele relatie. Elke partij die in een conflict verzeild geraakt is, kijkt op een andere manier tegen het probleem aan. Door observatie kan ik een beeld vormen van het geschetste probleem en daardoor bewustwording bewerkstelligen, met als doel dat men meer begrip krijgt voor elkaar.

  • Het proces

   Ik breng structuur aan in het proces, waarbij ik me vooral richt op werkbare oplossingen. Ook voor dit proces geldt dat veiligheid en respect voor en van beide partijen centraal staat.

  • De mediator

   De voordelen van mediation zijn de korte en bondige trajecten. Er is geheimhouding tijdens en na het traject. Een mediator beschikt over goede communicatieve vaardigheden. De mediator is creatief in het oplossen van problemen. De mediator is in staat om op meerdere niveaus met mensen te communiceren. De mediator is zich bewust van zijn eigen beperkingen en vooroordelen. De mediator kan verschillende mediationstijlen hanteren. De afspraken worden vastgelegd en zijn bindend.

Referenties

Over Mij

Mijn naam is Monique Lapidaire, ik ben docent met ruim 30 jaar leservaring en gaandeweg de jaren ben ik me gaan specialiseren in coaching. Bij beginnende docenten was (én is) er steeds meer behoefte aan begeleiding. Dit was de aanleiding om de Gordon trainerscursus te volgen. Hierin leer je beter communiceren met zowel kinderen als volwassen. Na deze rijke ervaring ben ik me hier verder in gaan verdiepen middels een opleiding tot coach in het onderwijs. Op mijn school kreeg ik veel kansen om me hier verder in te ontwikkelen. Alweer 15 jaar coach ik docenten, mentoren en andere personeelsleden binnen de school en voor mijn bedrijf ook daarbuiten. Daarnaast ben ik de opleiding tot mediator gaan volgen en nadat ik deze met succes heb afgerond, oefen ik deze specialisatie ook uit in mijn bedrijf.

L'intelligence collective, qu'est-ce que c'est ?